ĐỀ NGHỊ CÁC ĐỒNG CHÍ CẬP NHẬT THÔNG TƯ 20 VÀ CÁC BIỂU MẪU MỚI ĐỂ BÁO CÁO

Thông tư 20.2013 và các Biểu mẫu Báo cáo công tác Tư pháp
Đề nghị các đồng chí tải về để áp dụng theo đúng quy định
Thông tư 20-2013 về báo cáo Tư pháp.rar
compressed file archive 843.9 KB
BÁO CÁO BỔ SUNG - KHẨN
Mẫu thống kê số liệu chứng thực hợp đồng
Microsoft Excel Table 19.5 KB
Mẫu các văn bản Thừa kế
Các mẫu VB Thừa kế.rar
compressed file archive 29.2 KB
Mẫu các loại hợp đồng
hợp đồng mẫu chính thức.rar
compressed file archive 44.2 KB
Mẫu Báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng, 01 năm (dành cho UBND cấp xã)
Mẫu BC 6 tháng, năm (dành cho UBND cấp x
Microsoft Excel Table 172.5 KB
Các loại Biểu mẫu đăng ký hộ tịch
BIEU MAU HO TICH.rar
compressed file archive 9.6 MB
Biểu mẫu Báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng, năm
Mau bao cao tu phap - ho tich theo Thong
Microsoft Word Document 436.0 KB
Mẫu BC hộ tịch (bổ sung)
Mau TP.HT2010.TK1.xls
Microsoft Excel Table 19.5 KB
Đề nghị các đơn vị tải về tham khảo và xây dựng Hương ước cho các thôn
HUONG UOC MAU.rar
compressed file archive 31.0 KB
Số liệu các đơn vị đã nhận biểu mẫu hộ tịch năm 2012
Tong hop cac xa nhan bieu mau ho tich 20
Microsoft Excel Table 183.0 KB
Mẫu Báo cáo số liệu sử dụng Biểu mẫu hộ tịch
Mẫu BC số liệu biểu mẫu hộ tịch.xls
Microsoft Excel Table 17.5 KB
Đề nghị các đơn vị tải xuống và ký xác nhận phiếu xuất kho Biểu mẫu hộ tịch năm 2012
Xuat kho BM.rar
compressed file archive 15.4 KB
"KHẨN" - Đề nghị các đơn vị báo cáo bổ sung theo mẫu này về trước ngày 06/02/2013
Bieu mau TPHT-2010-TK1 ve tong hop so li
Microsoft Word Document 64.5 KB